SPLOŠNI POGOJI IN PRAVILA SODELOVANJA V NAGRADNI AKCIJI

»PRIPRAVI TELO NA POLETJE«

 

OPOZORILO: Ob prijavi se uporabnik zaveže, da se strinja z vsemi določbami v spodaj navedenih pogojih in pravilih sodelovanja v nagradni akciji »Pripravi telo na poletje«. Uporabnik se ob prijavi zaveže, da je seznanjen s splošnimi pogoji in pravili Nagradne igre.

 

Ta akcija ni na noben način sponzorirana ali administrirana ali kakorkoli povezana s podjetjem Facebook Inc. S sodelovanjem se uporabnik strinja in razume, da so vsi podatki posredovani podjetju Kozmetični salon Petra, Petra Železnik s.p. in podjetju SPES d.o.o. in ne podjetju Facebook!

 

1. SPLOŠNE DOLOČBE

1.1 Skladno s temi pravili, organizatorja; podjetja SPES d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana in Kozmetični salon Petra, Petra Železnik s.p., Podjavorškova ulica 1, 3000 Celje, prirejata nagradno akcijo »Pripravi telo na poletje« (v nadaljevanju nagradna akcija).

 

1.2 Pogoji in način sodelovanja v nagradni akciji so objavljeni na spletni strani www.sybaritic.si.

 

1.3 Nagradna igra (možnost sodelovanja) bo potekala na facebook strani podjetja Kozmetični salon Petra od 06.06. 2018 do 15.06. 2018 do 12. ure. Nagrajeneci bodo znani 18.06.2018.

 

2. DEFINICIJE POJMOV

2.1 Podjetje SPES d.o.o., Cesta v Mestni log 88a, 1000 Ljubljana (kot organizator) in podjetje Kozmetični salon Petra, Petra Železnik s.p., Podjavorškova ulica 1, 1000 Ljubljana (kot izvajalec) organizirata nagradno akcijo »Pripravi telo na poletje«.

 

2.2 Pravila nagradne akcije definirajo postopke in pogoje, po katerih udeleženci v akciji lahko sodelujejo.

 

2.3 Udeleženci akcije so posamezniki, fizične osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji, ki želijo sodelovati v nagradni akciji, si povrniti svojo postavo, se strinjajo s pogoji in s pravili nagradne igre ter podajo točne osebne podatke. V nagradni akciji lahko sodelujejo le polnoletne osebe. V nagradni akciji ne smejo sodelovati zaposleni izvajalca in organizatorja nagradne akcije ter zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne akcije.

 

3. POTEK AKCIJE

3.1 Potencialni kandidati všečkajo facebook stran Kozmetični salon Petra in v komentar zapišejo vsaj dva prijatelja.

 

3.2 Potek izbire: Izmed vseh, ki se bodo prijavili na nagradno igro »Pripravi telo na poletje«, bo izvajalec izbral nagrajenca.

 

3.3. Če se nagrajenec ne odzove na povabilo, izgubi pravico do nagrade in nagrada zapade.

 

3.4 Nagrajenec bo začel z 1-mesečnimi pripravami na poletje – v okviru storitev podjetja Kozmetični salon Petra (točen datum jim bo sporočen osebno). Vsak teden bodo opravljene  meritve in posvet, poročali bodo o svojih uspehih znižanja telesne teže, obsega pasu/bokov/stegen, počutju, dosežkih, občutkih, naporih, odrekanjih…

 

3.5 Vsi, ki se prijavite k nagradni akciji, se s tem, ko všečkate Facebook strani obeh podjetij in napišete komentar, strinjate s pravili nagradne igre.

 

3.6 Vsak kandidat prijavljen na nagradno akcijo se vsakič strinja, da na organizatorja prenese vse materialne avtorske pravice za fotografije. Z navedeno dodelitvijo in prenosom izvajalec pridobi splošne, stalne in neomejene pravice do fotografij. Da ne bi bilo dvomov, izvajalec pridobi te univerzalne, stalne in neomejene naslove, pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakor koli drugače vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografije in/ali

navedenega dela kot določi organizator po lastni presoji.

 

3.7 Vsak sodelujoči v nagradni igri se s sodelovanjem strinja, da se njegova fotografija objavi na spletni strani Sybaritic.si, Facebook strani Kozmetični salon Petra in  Facebook strani in web strani Sybaritic Slovenija.

 

4. OBVEZNOSTI UDELEŽENCEV NAGRADNE IGRE

4.1 Nagrajenec mora organizatorju posredovati svoje osebne podatke (ime, priimek, datum in kraj rojstva, naslov stalnega prebivališča, davčno številko, elektronski naslov in telefonsko številko).

 

4.2 Fotografiranje se bo izvajalo ves čas poteka nagradne akcije in tudi po njej, če bo tako dogovorjeno, s čimer se vsak nagrajenec akcije strinja. Organizator ima za posnete fotografije in videe univerzalne, stalne in neomejene pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugače, vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografij, njihovo objavljanje na spletnih, televizijskih, tiskanih in drugih medijih. Vsak finalist nagradne akcije se strinja in dovoli snemanje in objavo intervjujev na spletni strani Sybaritic.si ter drugih portalih in spletnih straneh podjetja SPES d.o.o. in Kozmetični salon Petra, Petra Železnik s.p. ter na strani Facebook.com.

 

4.3 Nagradna akcija bo potekala v določenem terminu, s čimer se finalist strinja. Izvajalec in organizator nagradne igre imata za morebitne posnete fotografije in videe univerzalne, stalne in neomejene pravice in interese v zvezi s sredstvi, časom, krajem in kakorkoli drugače, vključno brez omejitev, z vsemi pravicami za kopiranje, razširjanje, javno posredovanje in spreminjanje fotografij, njihovo objavljanje na spletnih, televizijskih, tiskanih in drugih medijih. Vsak finalist nagradne akcije se strinja in dovoli snemanje, objavo intervjujev in videoprispevkov na spletni strani Sybaritic.si ter drugih portalih in spletnih straneh podjetja SPES d.o.o. in Kozmetični salon Petra, Petra Železnik s.p. ter na strani Facebook.com.

 

4.4 Organizator si pridržuje pravico, da ne izvede fotografiranja, snemanja in objave na dogovorjenih spletnih straneh in portalih, če ugotovi, da je nagrajenec sodeloval v nasprotju s temi pravili.

 

4.5 Vsak nagrajenec se obvezuje, da se bo držal navodil organizatorja;

a. da se bo držal okvirov predpisane prehrane oziroma prehranjevalnega režima;

b. da se bo udeleževal tedenskih meritev in posvetov;

c. da bo dovolil izvajati meritve pred, med in po zaključku projekta. Meritve so: telesna teža, obseg pasu, obseg bokov, obseg stegen, ITM in % telesne in visceralne maščobe. Meritve se izvajajo  tedensko;

d. da bo dovolil uporabo osebnih podatkov, vseh pridobljenih rezultatov in podatkov iz meritev za promocijske potrebe organizatorja, njegovih pogodbenih partnerjev in dovolil njihovo objavo v različnih medijih (internet, televizjia, revije, časopisi, radio…);

e. da iz naslova pogodbenega razmerja ne bo zahteval povračila nastalih potnih stroškov ali ostalih stroškov v povezavi z prisotnostjo na sestankih, meritvah, promocijah.

 

5. NAGRADNI SKLAD

5.1 Nagrade podarjata izvajalec igre Kozmetični salon Petra, Petra Železnik s.p. (kozmetične storitve, prehransko svetovanje) ter organizator igre SPES d.o.o. (z zagotovitvijo kozmetične opreme).

 

5.2 Glavna nagrada bo podarjena enemu posamezniku in  zajema prehransko svetovanje, meritve, kozmetične storitve: 10 x limfna drenaža, 10 x SlimLine Pod, 10 x bodywrapping, 10 x obloge za telo.

 

5.3 V sklopu bomo podelili tudi dve tolažilni nagradi: 1 x obloga za telo  + SlimLine Pod.

 

5.4 Za vse sodelujoče v nagradni akciji, bo organizator posebej pripravil tudi ugodno ponudbo za koriščenje storitev, ki so bile sestavni del nagrade, v kozmetičnem salonu Kozmetični salon Petra – 20% popusta na SlimLine Pod.

 

5.5 Vsak finalist/nagrajenec je zavezanec za plačilo dohodnine v skladu z določilom 4. alineje 15. člena Zakona o dohodnini. Dohodnino v imenu prejemnika nagrade plačata organizator in izvajalec nagradne igre.

 

5.6 Denarno izplačilo nagrad ni mogoče, nagrada ni prenosljiva, menjava nagrad ni mogoča.

 

6. ZASEBNOST IN VARSTVO PODATKOV

6.1 Vsak nagrajenec akcije dovoljuje objavo osebnih podatkov, pridobljenih rezultatov, podatke iz meritev in fotografij ter videoposnetkov v različnih medijih, za kar od izvajalca in organizatorja ne bo zahtevala plačila.

 

6.2 Vsak prijavljen kandidat na nagradno akcijo izvajalcu dovoljuje, da vodi, vzdržuje, združuje in obdeluje zbirko zbranih osebnih podatkov sodelujočih in registriranih uporabnikov v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov (Uradni list RS št. 86/04 in  67/07). Izvajalec zagotavlja varstvo osebnih podatkov po zakonu. Izvajalec lahko obdeluje zbrane osebne podatke za namene obveščanja o nagradni akciji, vzorčenja, anketiranja in statistične obdelave podatkov, za ugotavljanje uporabe storitev, prilagajanje ponudbe in segmentacije, za raziskave trga, obveščanje o ponudbi, novostih, in ugodnostih ter za druge trženjske namene. Izvajalec se zavezuje, da podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen če je to potrebno zaradi izvedbe akcije ali za zgoraj navedene potrebe, svojim zunanjim partnerjem.

 

6.3 Prijavljeni na nagradno akcijo soglašajo, da se lahko njihovi podatki po potrebi zbirajo, obdelujejo in uporabljajo v marketinškenamene izvajalca in organizatorja (elektronska poštna sporočila: obveščanje o dogodkih, posebnih ponudbah, novicah). Organizator skrbi za varnost podatkov in jih ne bo posredoval, posodil ali prodal tretji osebi brez predhodnega obvestila in pridobitve pisnega soglasja posameznika.

 

7. PRITOŽBE IN REKLAMACIJE

7.1 Vse pritožbe in reklamacije rešujeta izvjalec in organizator nagradne akcije. Pritožbe in reklamacije lahko udeleženci pošljejo na info@spes.si. V primeru utemeljenih pritožb se izvajalec in organizator zavezujeta, da jih bosta odpravila v zakonsko določenem času in o tem obvestila udeleženca.

 

7.2 Za vse spore je pristojno Sodišče v Ljubljani, Republika Slovenija.

 

8. SPREMEMBE

8.1 Organizator lahko spremeni ta pravila, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti.

 

8.2 Organizator bo o vseh spremembah in novostih nagradne akcije obveščal udeležence z objavami na portalu Facebook (Kozmetični salon Petra, Sybaritic Slovenia) in spletni strani www.sybaritic.si.

                                                                      

Ljubljana, 05.06. 2018